پا دیابت
زخم پای دیابتی
پا دیابت

زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی در این مقاله آموزشی، که جزو آموزش های پا سایت دکتر حسین اتحادی هست می پردازیم به : زخم پای دیابتی یک زخم باز یا زخم در پای فرد مبتلا به دیابت است که بیشتر در سطح کف پا یا پایین پا قرار دارد. زخم پای دیابتی تقریباً در ۱۵ درصد افراد مبتلا به دیابت رخ […]

دیابت
مکمل نوروپاتی دیابتی
دیابت

مکمل نوروپاتی دیابتی

مکمل نوروپاتی دیابتی در این مقاله آموزشی، که جزو آموزش های دیابت سایت دکتر حسین اتحادی هست می پردازیم به مکمل نوروپاتی دیابتی : مکمل نوروپاتی دیابتی رژیم غذایی سالم یک عامل حیاتی در کنترل قند خون است ، که در کنترل دیابت و جلوگیری یا پیشرفت سرعت عوارض دیابت مانند نوروپاتی دیابتی کلیدی است. مکمل های غذایی […]

ارتباط مستقیم با دکتر حسین اتحادی