خدمات

انواع آرتروپلاستی یا تعویض مفصل چیست؟

تعویض مفصل

انواع آرتروپلاستی یا تعویض مفصل چیست؟

آرتروپلاستی Arthroplasty نام نوعی عمل جراحی است که در آن سطوح متحرک مفصلی که بشدت آسیب دیده و خراب شده استبرداشته شده تا مفصل بتواند با درد کمتری حرکات خود را انجام دهد.

از آرتروپلاستی معمولا در درمان مفاصلی استفاده میشود که به عللی دچار تخریب شدید شده اند.


دراین مقاله، همچون دیگر مقالات سایت دکتر اتحادی می پردازیم به تعویض مفصل :

آرتروز یا استئوآرتریت

روماتیسم مفصلی مانند آرتریت روماتوئید، اسپوندیلیت انکیلوزان ضربه و بدنیال آن شکستگی داخل مفصلی که بد جوش میخورد یا دررفتگی که بد جااندازی میشود یا آسیب رباط که بخوبی درمان نشده و موجب ناپایداری و بدنبال آن تخریب مفصل میگردد.

  • عفونت داخل مفصلی
  • تومورهای بافت نرم یا استخوانی در درون مفصل
  • انواع سینوویت ها مانند عوارض ناشی از هموفیلی
  • تعویض مفصل ران نوعی عمل جراحی آرتروپلاستی است

به هر علتی که مفصل خراب شود میتواند مشکلاتی مانند درد و محدودیت حرکتی را برای بیمار ایجاد کند.

میتوان آنها را با انجام اقداماتی مانند کاهش فعالیت های بدنی، استفاده از بریس، گرم نگه داشتن موضع،

استفاده از داروهای ضد درد و در مواردی استفاده از تزریق درون مفصلی کورتیکواستروئیدها اقدامات نگهدارنده دیگر کنترل کرد.

بتدریج که بیماری شدت میگیرد ممکن است درد و دیگر مشکلات بیمار با این اقدامات کم نشود.

در این حال ممکن است بتوان در بعضی مفاصل با انجام استئوتومی هایی شدت درد را کاهش داده یا آن را مرتفع کرد.

وقتی بیماری باز هم شدیدتر شده و شدت تخریب مفصل به حدی میرسد که نمیتوان درد آن را با هیچیک از اقدامان ذکر شده کم کرد تنها راهی که باقی میماند خشک کردن مفصل یا انجام آرتروپلاستی است.

این تعاریف در مفاصل دیگر بدن هم صدق میکند و فقط یک قسمت مفصل را همی آرتروپلاستی و تعویض قسمتی از هر دو استخوان مفصل را تعویض کامل مفصل میگویند.


انواع تعویض مفصل یا آرتروپلاستی کدامند

سه نوع آرتروپلاستی وجود دارد. برداشتن سطوح مفصلی، بازسازی با جاگذاری و آرتروپلاستی با پروتز یا مفصل مصنوعی

برداشتن سطوح مفصلی Joint resection

به آن Resection arthroplasty هم میگویند. در این نوع از جراحی استخوان های سطوح مفصلی برداشته میشوند. این عمل موجب میشود فاصله ای بین دو سطح مفصلی ایجاد شود که بدن بتدریج آن را با بافت اسکار پر میکند.

بافت اسکار Scar tissue بافتی همندی است که بدن انسان در مواجهه با آسیب بافتی میسازد تا هم بافت های پاره شده را به هم بچسباند و هم جای خالی را پر کند.

پوست یا گوشت اضافه که بعد از زخم شدن پوست بر روی آن ایجاد میشود نوعی بافت اسکار است. این روند موجب میشود تا درد مفصل کمتر شده و دامنه حرکتی آن هم بهبود یابد ولی مفصل را ناپایدار میکند.


برداشتن سطوح مفصل

بازسازی با جاگذاری Interpositional reconstruction
به آن Interposition arthroplasty هم میگویند.

در این نوع از جراحی بعد از برداشتن سطوح مفصلی یک بافت از اطراف مفصل مانند کپسول مفصلی، عضله یا تاندون های اطراف مفصل را در فضای خالی بوجود آمده قرار میدهند. این کار موجب میشود تا بین استخوان های مفصل فاصله ای ایجاد شده و آنها بتوانند بهتر و با درد کمتر در مقابل هم حرکت کنند


آرتروپلاستی با پروتز Prosthetic arthroplasty

به آن تعویض مفصل یا Joint replacement هم میگویند. در این نوع از جراحی پس از خارج کردن سطوح مفصلی آنها را با قسمت های فلزی، سرامیکی یا پلاستیکی که به آنها مفصل مصنوعی Artificial joint میگویند جایگزین میسازند.

شایعترین و معمول ترین نوع آرترولاستی که امروزه انجام میشود تعویض مفصل و کارگذاری مفصل مصنوعی است. از این نوع جراحی بیش از همه در مفاصل ران و زانو استفاده میشود. استفاده از مفصل مصنوعی میتواند بصورت جایگزینی فقط یک سطح مفصلی یا هردو آنها باشد.

بطور مثال در مفصل ران اگر فقط سر استخوان ران دچار مشکل شدید بوده و استابولوم سالم باشد میتوان فقط سر استخوان ران را با یک سر فلزی که به آن پروتز Prosthesis میگویندجایگزین کرد.

به این نوع از عمل جراحی همی آرتروپلاستی Hemiarthroplasty یا تعویض یک نیمه از مفصل میگویند.

در مواردی که هم سر استخوان ران و هم حفره استابولوم با نوع مصنوعی جایگزین شود عمل جراحی را تعویض کامل مفصل یا Total joint arthroplasty میگویند.

 


منبع تعویض مفصل

نویسنده

خدمات

در این بخش خدمات دکتر حسین اتحادی قرار گرفته است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط مستقیم با دکتر حسین اتحادی